سایت دچار مشکل شده. ما داریم این مشکل برطرف می‌کنیم. یکم زمان میبره. از شیکبایی شما ممنونیم.
فیلم‌ها تقریبا به حالت اول برگشتند و بزودی کل سریال‌ها دوباره آمادهٔ تماشا یا دانلود خواهند شد
به دلیل همزمانی با ایام سوگواری، قسمت جدید سریال خاتون امشب پخش نخواهد شد