از تاخیر در بروز رسانی سایت متاسفیم، در حال ساخت اپلیکیشن موبایل برای سلطان هستیم..سپاس

در پی شکایت سازنده سریال آهوی من مارال به لحاظ نقض مالکیت ادبی و هنری، ادامه پخش سریال جیران موقتا متوقف شده است.
قسمت ۲۴ سریال جیران تا تعیین و تکلیف قضایی پخش نخواهد شد.